fbpx
Αναζήτηση - Σελίδες
Αναζήτηση - Παραδοσιακές Φορεσιές
Αναζήτηση - Προϊόντα
Αναζήτηση - Κατηγορίες
Αναζήτηση - Περιεχόμενο
Σύνδεση

Εγγραφή
0
Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

1Το καλάθι σας
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Αξία:


2 Συνδεθείτε — ή — Γίνετε μέλος

Μέλη


Γίνετε μέλος

Εγγραφείτε για να απολαύσετε τα προτερήματα του δικού σας λογαριασμού.
  • done Ολοκληρώστε γρήγορα τη διαδικασία πληρωμής
  • done Δημιουργήστε και διατηρήστε ένα βιβλίο διευθύνσεων
  • done Εντοπισμός και ιστορικό παραγγελιών


3 Επιλέξτε αποστολή
€0.00 Σύνολο εξόδων αποστολής:


4 Εκπτωτικό κουπόνι (προαιρετικό)
€0.00 Έκπτωση:


Σύνολο: 0,00 €


5 Επιλέξτε πληρωμή


6 Σημειώσεις και ειδικές ζητήσεις
Σημειώσεις και ειδικές ζητήσεις
Οροι χρήσης

Οροι χρήσης

Η   διαχείριση   και   προστασία   των   προσωπικών   δεδομένων   του επισκέπτη/χρήστη  των  υπηρεσιών  του  site  ifadi.gr  υπόκειται στους  όρους  του  παρόντος  κειμένου  καθώς  και  από  τις  σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από  την  προστασία  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  όπως  έχει συμπληρωθεί   με   τις   αποφάσεις   του   Προέδρου   της   Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και  το  άρθρο  8  του  Ν.  2819/2000)  και  του  ευρωπαϊκού  δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι   παρόντες   όροι   διατυπώνονται   λαμβανομένων   υπόψη   τόσο   της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το site ifadi.gr  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας   των   προσωπικών   δεδομένων   κατόπιν   ενημέρωσης   των επισκεπτών/χρηστών  και  πάντα  μέσα  στο  υπάρχον  ή  και  ενδεχόμενο ελληνικό   κι   ευρωπαϊκό   νομικό   πλαίσιο   για   τα   ζητήματα   αυτά. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των   προσωπικών   δεδομένων   που   προβλέπονται   στο   παρόν   κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site ifadi.gr 

Links to other sites («Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες»)

Το site ifadi.gr  περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα web sites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το site ifadi.gr  για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους  οποίους  αυτοί  ακολουθούν  ούτε  και  δηλώνει  πως  συμφωνεί  κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων web sites.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη   συνέχεια   στο   site   ifadi.gr  καταγράφεται   και   αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του site ifadi.gr 

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το   site   ifadi.gr  διαφυλάσσει   τον   προσωπικό   χαρακτήρα   των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων    του   νόμου   και    προς    τις   αρμόδιες    και    μόνο    αρχές. Το site ifadi.gr  διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο  επισκέπτης/χρήστης  μπορεί  να  επικοινωνήσει  με  το  αρμόδιο  τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες/χρήστες   του   site   ifadi.gr που   είναι   ανήλικοι   έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site ifadi.gr  μόνο με τη συγκατάθεση των   γονέων   ή   των   κηδεμόνων   τους   και   δεν   έχουν   υποχρέωση   να υποβάλλουν   τα   προσωπικά   τους   στοιχεία.   Σε   περίπτωση   υποβολής τέτοιων  στοιχείων  από  ανήλικους  κι  εφόσον  το  γεγονός  γνωστοποιηθεί προς   αυτό,   το   site   του   διαγράφει   όλες   τις   σχετικές   πληροφορίες. Το site ifadi.gr  και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται   τμήμα   ή   το   σύνολο   των   στοιχείων   που   εσείς   έχετε αποστείλει  για  λόγους  στατιστικούς  και  βελτίωσης  των  παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Σύμβαση χρήσης

Ο   επισκέπτης/χρήστης   των   σελίδων   και   των   υπηρεσιών   του   site ifadi.gr  παραχωρεί  τη  συγκατάθεσή  του  στους  κατωτέρω  όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών,   των   εικόνων,   των   φωτογραφιών   και   των   αρχείων   που περιλαμβάνονται στο site ifadi.gr 

Συνεπώς,  οφείλει  να  διαβάσει  προσεκτικά  τους  όρους  αυτούς  πριν  από την  επίσκεψη  ή  τη  χρήση  των  σελίδων  και  των  υπηρεσιών  του  site ifadi.gr 

Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και

του    περιεχομένου    του    site    ifadi.gr.  Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για

ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site ifadi.gr 

ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός  των  ρητά  αναφερόμενων  εξαιρέσεων  (πνευματικά  δικαιώματα τρίτων,   συνεργατών   και   φορέων),   όλο   το   περιεχόμενο   του   site ifadi.gr  συμπεριλαμβανομένων  εικόνων,  γραφικών,  φωτογραφιών, σχεδίων,  κειμένων,  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  και  γενικά  όλων  των αρχείων  αυτού  του  site,  αποτελούν  πνευματική  ιδιοκτησία,  του  site ifadi.gr  και   προστατεύονται   κατά   τις   σχετικές   διατάξεις   του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο    πώλησης,    αντιγραφής,    τροποποίησης,    αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης  ή  να  «φορτωθεί»,  να  μεταδοθεί  ή  να  διανεμηθεί  με οποιονδήποτε  τρόπο  με  σκοπό  το  προσωπικό  κέρδος.    Εξαιρείται  η περίπτωση  της  μεμονωμένης  αποθήκευσης  ενός  και  μόνου  αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή)   μη   εμπορική   χρήση   και   χωρίς   απαλοιφή   της   ένδειξης προέλευσής  τους  από  το  site  ifadi.gr  χωρίς  να  θίγονται  με  κανένα τρόπο   τα   σχετικά   δικαιώματα   πνευματικής   ιδιοκτησίας.   Για   τους παραπάνω   λόγους   το   site   ifadi.gr  δύναται   να   απαγορέψει   την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν  συμμορφώνεται  με  τα  παραπάνω.  Τα  λοιπά  προϊόντα  ή  υπηρεσίες που  αναφέρονται  στις  ηλεκτρονικές  σελίδες  του  παρόντος  κόμβου  και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων,  ενώσεων  ή  εκδόσεων,  αποτελούν  δική  τους  πνευματική  και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο   επισκέπτης/χρήστης   των   σελίδων   και   των   υπηρεσιών   του   site ifadi.gr  αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο   site   ifadi.gr  από   κακή   ή   αθέμιτη   χρήση   των   σχετικών υπηρεσιών. Ο επισκέπτης/χρήστης - μέλος των σελίδων ifadi.gr  πιο συγκεκριμένα,   είναι   αποκλειστικά   υπεύθυνος   για   κάθε   περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο   που   παραβιάζει   τα   προσωπικά   δεδομένα   τρίτων,   ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη   προκληθεί   δια   των   υπηρεσιών   μας,   από   την   ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης - μέλος. Αν παρά  τον  όγκο  των  στοιχείων,  πληροφοριών,  περιεχομένων  κλπ.,  ο δικτυακός    μας    τόπος,    πληροφορηθεί    με    οποιονδήποτε    τρόπο, περιεχόμενο   που   προσβάλλει   την   προσωπικότητα   την   τιμή   ή   την υπόληψη  οιουδήποτε  τρίτου,  και  κατά  την  κρίση  του  επιφέρει  ηθική βλάβη     και     περιουσιακή     ζημία     σε     τρίτον,     δικαιούται     χωρίς προειδοποίηση:  α)  Να  διαγράψει  άμεσα  το  συγκεκριμένο  περιεχόμενο. β)  Να  διακόψει  τη  λειτουργία  του  λογαριασμού  του  χρήστη-μέλους. γ)  Να  λάβει  οποιοδήποτε  κατά  τη  κρίση  του  νομικό  μέτρο,  για  την αποτροπή  της  συγκεκριμένης  πράξης,  και  της  πρόκλησης  οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Ενδεικτική παράθεση απαγορευμένων χρήσεων των υπηρεσιών του

ifadi.gr 

Οι  χρήστες/μέλη  του  ifadi.gr  τηρώντας  τη  κείμενη  νομοθεσία,  το Σύνταγμα,  τις  Διεθνείς  Συμβάσεις,  και  τις  γενικά  παραδεκτές  αρχές δεοντολογίας, οφείλουν να απέχουν από:

1)  την  ανάρτηση  και  δημοσίευση,  κάθε  περιεχομένου,  που  συγκροτεί αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου.

2) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που είναι αντίθετο με το Νόμο,  τα  ήθη,  είναι  δυσφημιστικό  ή  αντιτίθεται  στις  Συνταγματικές έννοιες  προστασίας  της  ζωής,  της  τιμής,  της  περιουσίας,  της  αξίας  του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική   ή   αντικειμενική   υπόσταση   οιουδήποτε   εγκλήματος   ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.

3) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, με πορνογραφικό υλικό γενικά,  ή  παιδική  πορνογραφία ειδικά,  ή περιεχομένου  που προσβάλλει την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.

4)  Την  ανάρτηση  και  δημοσίευση  περιεχομένου,  που  προσβάλλει  το Δημοκρατικό  Πολίτευμα,  το  δικαίωμα  ανεξιθρησκίας,  την  προστασία των  μειονοτικών  ομάδων,  προωθεί  το  ρατσισμό  και  τη  ξενοφοβία  ή προσβάλλει   τα   ατομικά   πολιτικά   και   κοινωνικά   δικαιώματα   των Ελλήνων πολιτών. Κάθε χρήστης- μέλος των σελίδων του δικτυακού μας τόπου,  ευθύς  ως  αντιληφθεί  κάποια  από  τις  παραπάνω  απαγορευμένες χρήσεις,  οφείλει,  να  ειδοποιεί  τον  δικτυακό  μας  τόπο,  ο  οποίος  πλέον υποχρεούται, να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους. Ο μεγάλος   όγκος   των   επισκεπτών-χρηστών   των   σελίδων,   και   ο   πολύ μεγάλος όγκος των θεμάτων που αναρτώνται και δημοσιεύονται, καθιστά αναγκαία  τη  συμβολή  όλων  μας,  στον  εντοπισμό  κάθε  μη  νόμιμης χρήσης,  και  στον  αποκλεισμό  τέτοιων  φαινομένων.  Ο  επισκέπτης  - χρήστης-μέλος  των  σελίδων  του  ifadi.gr  εκτός  της  αποκλειστικής του  ευθύνης  για  την  ανάρτηση  και  δημοσίευση  οιουδήποτε  θέματος, αναλαμβάνει    την    υποχρέωση,    σε    τυχόν    νομική    εμπλοκή,    να αποκαταστήσει   οποιαδήποτε   ζημιά   του   δικτυακού   μας   τόπου,   ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί  πρόσθετη  παρέμβαση  υπέρ  του  δικτυακού  μας  τόπου,  και  στη συνέχεια  να  καταβάλει  ενδεχομένως  οποιοδήποτε  ποσό,  εκ  του  λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήσης-μέλος του δικτυακού μας τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα μας, να διακόπτουμε την χρήση, των προσωπικών   κωδικών   πρόσβασής   (password)   αν   ο   χρήστης-μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγραμμένους όρους.

 

Περιορισμός ευθύνης site του ifadi.gr 

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας,   το   site   του   ifadi.gr  δεν   ευθύνεται  για   οποιασδήποτε μορφής  ζημία  υποστεί  ο  επισκέπτης/χρήστης  των  σελίδων,  υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site ifadi.gr  στις οποίες προβαίνει με δική   του   πρωτοβουλία   και   με   τη  γνώση   των   όρων   του  παρόντος. Τα  περιεχόμενα  του  site  ifadi.gr    παρέχονται  "όπως  ακριβώς  είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το site ifadi.gr  αρνείται   όλες   τις   εγγυήσεις   εκπεφρασμένες   ή   και   συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων,  όχι  όμως  περιοριζόμενων  σε  αυτό,  αυτών,  οι οποίες  συνεπάγονται  την  εμπορευσιμότητα  και  την  καταλληλότητα  για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το site ifadi.gr  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς  διακοπή,  χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης το site ifadi.gr  δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό  site  ή  οι  εξυπηρετητές  "servers"  μέσω  των  οποίων  αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "υιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το site ifadi.gr  δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το   κόστος   των   ενδεχόμενων   διορθώσεων   ή   εξυπηρετήσεων,   το αναλαμβάνει  ο  επισκέπτης/χρήστης  και  σε  καμία  περίπτωση  το  site ifadi.gr  .

«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Το  site  ifadi.gr  δεν  ελέγχει  τη  διαθεσιμότητα,  το  περιεχόμενο,  την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα  των  υπηρεσιών  άλλων  web  sites  και  σελίδων  στα  οποία παραπέμπει   μέσω   «δεσμών»,   hyperlinks   ή   διαφημιστικών   banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το  site  ifadi.gr  σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και  των  σελίδων  στα  οποία  παραπέμπει  ή  ότι  συνδέεται  με  αυτά  κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Τα  newsletters  τα  οποία  ο  επισκέπτης/χρήστης  των  υπηρεσιών  του  site ifadi.gr  λαμβάνει  με  την  εγγραφή  του  στις  λίστες  παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site ifadi.gr  και ως εκ τούτου προστατεύονται  από  της  σχετικές  διατάξεις  της  ελληνικής  νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Το   site   ifadi.gr  διατηρεί   το   δικαίωμα   μη   εγγραφής   κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ψηφοφορίες

Το  ifadi.gr  παρέχει  στους  επισκέπτες/χρήστες  του  τη  δυνατότητα ψηφοφορίας  πάνω  σε  επίκαιρα  ζητήματα  τα  οποία  διατυπώνει  με  τη μορφή  ερωτημάτων  με  προεπιλεγμένες  απαντήσεις.  Οι  απαντήσεις  των ψηφοφόρων   καταγράφονται,   αναλύονται   και   σχολιάζονται   από   το ifadi.gr  για  την  εξαγωγή  συμπερασμάτων  ως  προς  τη  τάση  των επισκεπτών  του  ifadi.gr  σε  σχέση  με  το  συγκεκριμένο  θέμα  που τίθεται   για   ψηφοφορία.   Το   ifadi.gr  διατηρεί   το   αποκλειστικό δικαίωμα  συλλογής  και  εκμετάλλευσης  των  στοιχείων  αυτών  και  τα πορίσματα  στα  οποία  οδηγείται  αποτελούν  πνευματική  του  ιδιοκτησία. Οι   ανοιχτές   αυτές   ψηφοφορίες   ΔΕΝ   αποτελούν   ούτε   πρέπει   να λογίζονται  ως  επιστημονικό  εργαλείο  (Δημοσκόπηση),  παρά  μόνο  ως καταγραφή  μιας  τάσης  των  επισκεπτών  σε  συγκεκριμένα  θέματα.  Το ifadi.gr  μπορεί   να   καθορίσει   και   ειδικότερους   όρους   για   τη συμμετοχή  στην  ψηφοφορία  και  διατηρεί  το  δικαίωμα  διακοπής  της ψηφοφορίας.

Σχόλια - Αναρτήσεις χρηστών

Η  υπηρεσία  σχολιασμού  των  άρθρων  δημιουργήθηκε  για  να  επιτρέπει στους  χρήστες  να  παραθέτουν  το  σχολιασμό  τους  και  την  άποψή  τους στο συγκεκριμένο άρθρο. Λόγω μεγάλου όγκου σχολίων το ifadi.gr  έχει   δικαίωμα   να   ελέγχει   τα   σχόλια   πριν   αυτά   αναρτηθούν.   Οι διαχειριστές του ifadi.gr  έχουν το δικαίωμα να μην αναρτούν ή και να   διαγράφουν   σχόλια   χρηστών   κατά   την   κρίση   τους   και   χωρίς περεταίρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης του ifadi.gr.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι  ανωτέρω  όροι  και  προϋποθέσεις  χρήσης  του  site  του  ifadi.gr  καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε  διάταξη  των  ανωτέρω  όρων  καταστεί  αντίθετη  προς  το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία     περίπτωση     να     θίγεται     η     ισχύς     των     λοιπών     όρων. Το   παρόν   αποτελεί   τη   συνολική   συμφωνία   μεταξύ   του   site   του ifadi.gr  και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν  δεν  έχει  διατυπωθεί  εγγράφως  και  δεν  έχει  ενσωματωθεί  σε  αυτή.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του  περιεχομένου  τoυ  ifadi.gr  με  τρόπο,  φωτοτυπικό,  έγγραφο, εκτυπωτικό,    ηχογράφησης    ή    άλλο    πλην    ηλεκτρονικού,    χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τoυ ifadi.gr  που  αποτελεί  περιεχόμενο  του  και  δεν  προέρχεται  από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως «ifadi.gr» συνοδευόμενη  από  σύνδεσμο  (link)  που  να  οδηγεί  ηλεκτρονικά  τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του ifadi.gr